Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Feestcheques

welkom bij onze dienstverlening

Vanaf†1 januari 2014 wordt een gemeentelijke toelage verleend voor activiteiten die de sociale contacten binnen de gemeente bevorderen.

CommerciŽle activiteiten, activiteiten met winstoogmerk en privť feesten komen niet in aanmerking voor een toelage.
Deze vorm van toelage is niet cumuleerbaar met enige andere toelage van de gemeente Buggenhout voor hetzelfde evenement.

Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van Buggenhout die behoren tot de doelgroep van het feest.

Het toelagebedrag voor straat- of buurtfeesten wordt vastgesteld op 100 euro.
De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Elke straat of buurt kan slechts ťťn keer per kalenderjaar een toelage bekomen.

Elke aanvraag moet gericht worden aan het gemeentebestuur, en omvat:
- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers;
- plaats en datum van activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep.

Deze aanvraag dient ten laatste 2 weken voor het evenement en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar ingediend te zijn.

Voor de uitbetaling van de toelage dienen de organisatoren de nodige documenten tot staving van de activiteiten aan het gemeentebestuur overmaken (uitnodigingen, affiches, rekeningen, fotoís, ...).
Besluit 131219
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn