Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Toelage soc.ver.

Onder de hierna vermelde voorwaarden wordt met 1 januari 2014 een gemeentelijke toelage verleend aan de Buggenhoutse sociale verenigingen waarvan de lijst door het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd. welkom bij onze dienstverlening

Het totale toelagebedrag wordt vastgesteld op 1.000 euro dat verdeeld wordt als volgt:

- een forfaitair bedrag van 75 euro

- verdeling van het resterende gedeelte van de in de begroting voorziene toelage in verhouding tot het aantal leden en van het aantal activiteiten van elke vereniging.

De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Elke aanvraag moet vůůr 1 april gericht worden aan het gemeentebestuur, en omvat:
- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee verantwoordelijken van de vereniging;
- een lijst van de leden op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft;
- een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar.

Alle betwistingen omtrent de toepassing van dit reglement zullen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.


Besluit 131219
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn