Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Toelage Jumelage

Onder de hierna vermelde voorwaarden wordt sinds 1 januari 2014 een gemeentelijke toelage verleend aan Buggenhoutse verenigingen voor de vervoerskosten gemaakt in het kader van jumelage-activiteiten. welkom bij onze dienstverlening

Het toelagebedrag wordt vastgesteld op 100 euro wanneer de verplaatsing collectief georganiseerd wordt.
In het andere geval bedraagt de toelage 50 euro.
De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Elke aanvraag moet gericht worden aan het gemeentebestuur, en omvat:
- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee verantwoordelijken van de vereniging;
- plaats en datum van activiteit;
- aantal deelnemers;
- vervoerswijze (aantal bussen, aantal autoís).

Deze aanvraag dient ten laatste 2 weken voor het evenement en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar ingediend te zijn.

Voor de uitbetaling van de toelage dient de vereniging de nodige documenten tot staving van de activiteiten aan het gemeentebestuur over te maken (uitnodigingen, affiches, rekeningen, fotoís, ...).

Besluit 131219
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn