Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

Aanvraagformulier voor het gebruik van de turnzaal en/of refter van de Gemeentelijke Lagere School Opdorp

* = Verplicht in te vullen veld

Identificatie aanvrager:
naam vereniging, instelling, dienst*:
naam verantwoordelijke*:
straat*:
nummer*:
postnummer*:
gemeente*:
tel. en/of gsm*:
datum aanvraag*:

verklaart zich akkoord om alle bepalingen van het retributie- en huishoudelijk reglement strikt na te leven.

OMSCHRIJVING AANVRAAG:

Reden van gebruik (korte omschrijving van de activiteit(en)):

zaal:

 turnzaal
 refter

datum/data en u(u)r(en) van gebruik (exact aanvangs- en einduur):

 Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen


TARIEVEN:

Tarief A (0-tarief):
gemeentediensten
gemeentescholen
door de gemeente erkende adviesraden
= € 0,00 per zaal per uur

Tarief B (verlaagd tarief):
niet-gemeentelijke scholen in Buggenhout gevestigd
alle door de gemeentelijke adviesraden erkende verenigingen
= € 3,00 per zaal per uur

Tarief C (basistarief):
niet-erkende niet-commerciële verenigingen
vreemde scholen
= € 6,00 per zaal per uur

Tarief D (verhoogd tarief):
commerciële verenigingen
privé-personen
= € 12,00 per zaal per uur