Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

SamenwonenSamenwonen

Wie kan een verklaring afleggen?
Hoe en waar leg je een verklaring af?
Wat zijn de gevolgen van het afleggen van een verklaring van samenwonen?
Wanneer houdt de overeenkomst op?

Wie kan een verklaring afleggen?

Indien u 18 jaar en rechtsbekwaam bent en indien u niet door een huwelijk of andere verklaring tot wettelijke samenwoning bent gebonden, kunt u een verklaring tot wettelijke samenwoning afleggen.

Hoe legt u de verklaring af?

De beide partners bieden zich aan in bij de Dienst Bevolking, waar wordt nagegaan of men aan de voorwaarden voldoet en men krijgt een inlichtingsformulier.

Wat zijn de gevolgen?

 • Een partner heeft de toestemming nodig van de andere partner om over de gezamenlijke onroerende goederen te beschikken. Een partner kan slechts alleen beschikken over de onroerende goederen wanneer de andere partner onbekwaam is, afwezig is of in de onmogelijkheid verkeerd zijn wil kenbaar te maken. De toestemming van de rechtbank van eerste aanleg is dan wel noodzakelijk.
 • Elke partner moet bijdragen, in evenredigheid van zijn inkomsten in de lasten van de samenleving.
 • Elke partner is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden door de andere partner aangegaan voor het samenleven en het opvoeden van de kinderen. Dit geldt niet voor gemaakte buitensporige schulden.
 • De samenwonende behoudt zijn eigendomsrecht over zijn goederen en de inkomsten ervan.
 • De samenwonende behoudt de opbrengsten van zijn arbeid.
 • Is er geen eigendomsbewijs dan zijn de goederen en de inkomsten ervan in onverdeeldheid. Onverdeeldheid wordt als schenking beschouwd als de overlevende, erfgenaam is van de partner die het eerst is overleden.
 • Bij notariŽle akte kunnen de partners hun samenwonen regelen maar deze overeenkomst mag niet ingaan tegen:
  - de regeling i.v.m. de onroerende goederen voorzien in deze wet
  - de regels van de openbare orde en goede zeden
  - de regels van het ouderlijk gezag of voogdij
  - de regels van de wettelijke erfopvolging

 • Bij ernstige verstoring van de onderlinge verstandhouding kan een vrederechter dringende en voorlopige maatregelen opleggen.

Einde van de wettelijke samenwoonst

De wettelijke samenwoonst houdt op bij het overlijden of huwen van een van de partners of door een eenzijdige verklaring of een verklaring door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van ťťn van de partners. Bij een eenzijdige verklaring tot beŽindiging moet de partner die de verklaring aflegt wel vooraf de kosten betalen van betekening door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en de betekening aan de andere ambtenaar van de burgerlijke stand.