Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

Burgerlijke Stand - Uittreksels en afschriften

* = Verplicht in te vullen veld

Persoon op wie het document betrekking heeft:

Rijksregisternummer:
Naam:
Voornaam:
Document:
Reden van de aanvraag:

Aanvrager†(een andere persoon dan deze waarop het document betrekking heeft) :
Rijksregisternummer:
Naam en voornaam:

†Wat†is uw relatie tot de betrokkene††††††Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen


De dienst Burgerlijke Stand stuurt het document in principe alleen op naar het adres van de persoon op wie het document betrekking heeft.

Behoort u niet tot het gezin van de betrokken persoon, vul dan ook de gegevens onder "Aanvrager" in. Om te weten of u recht hebt op zo'n document klikt u op het icoontje bovenaan voor het volledig reglement.

Bij aanvraag van een document waarvoor zegelrecht verschuldigd is, krijgt u een e-mail met het te betalen bedrag en de wijze van betaling.