Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

Aanvraag attest laatste wilbeschikking

* = Verplicht in te vullen veld

Opmerking :
Dit document kan niet door derden (bv. begrafenisondernemers)
aangevraagd worden, hiervoor verwijzen wij naar het item
"aanvraag tot het bekomen van diverse uittreksels :
aanvraag uittreksels voor derden"
Betrokkene (Rijksregisternr. : is het nummer rechtsbovenaan op de SIS-kaart.)  
Naam   
Voornaam


Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen


Wat houdt deze verklaring in?
De “Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling” is een officieel document. U dient het dan ook persoonlijk op de dienst burgerzaken te komen ondertekenen. Het geeft u de keuze tussen begraving en lijkverbranding, en in dat laatste geval ook de bestemming van de as aan.
U kunt op elk moment op dezelfde manier uw verklaring wijzigen of intrekken.
Uw verklaring wordt bewaard in de bevolkingsregisters en u krijgt een ontvangstbewijs.
Zolang u in Belgi렷oont, verhuist uw verklaring automatisch mee naar een ev. nieuwe gemeente.
Verhuist u naar het buitenland, dan gaat de informatie verloren
Wie kan deze aanvraag indienen?

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente.

Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.