Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

Aanvraag inschrijving kiezerslijst Gemeenteraad door EU-onderdanen

* = Verplicht in te vullen veld

Betrokkene (Rijksregisternr op uw E-idkaart begint met uw geboortedatum)  
Naam   
Voornaam


Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen


Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan Europese verkiezingen?
  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten.
  • Een verblijfplaats in een Belgische gemeente hebben.
  • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Bent u ambtenaar van de Europese Unie dan wordt inzake deze verkiezing de vermelding van u en uw gezinsleden in de bevolkingsregisters gelijkgesteld aan een inschrijving.
  • U moet minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Hiertoe dient u een aanvraagformulier in te vullen dat gratis verkrijgbaar is bij de dienst verkiezingen van het gemeentebestuur. Deze aanvraag is absoluut noodzakelijk, zelfs indien u geregistreerd bent als kiezer voor het Europees parlement. Het ingevulde formulier moet u afgeven in of verzenden naar het gemeentehuis. U krijgt een ontvangstbewijs en het gemeentebestuur zal uw aanvraag onderzoeken. Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen erkend bent als kiezer, ontvangt u hiervan een officieel bericht.
  • Niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht: geen strafrechterlijke veroordelingen in BelgiŽ hebben opgelopen.
Wanneer krijgt u geen erkenning als kiezer?
  • U beschikt niet over de nationaliteit van een lidstaat van de E.U. of de vereiste leeftijd
  • U bent niet ingeschreven of vermeld in de bevolkingsregisters
  • U kreeg in BelgiŽ een bepaalde strafrechtelijke veroordeling waardoor u uitgesloten of geschorst bent van het kiesrecht
Waar kan ik terecht voor nůg meer informatie?
Ministerie van Binnenlandse zaken en Directie Verkiezingen