Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.

Aanvraag uittreksel uit het strafregister

* = Verplicht in te vullen veld

Via dit formulier kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Het document kan echter in geen enkel geval worden opgestuurd. Het dient afgehaald te worden door de aanvrager of een derde die een getekende volmacht en de identiteitskaart van de aanvrager voorlegt.(oude benaming : aanvraag getuigschrift goed gedrag en zeden)
(Rijksregisternr. op E-idkaart dat begint met geboortedatum)
Rijksregisternummer:*
Naam*
Straat / nr.*
Postcode / gemeente*
Telefoon
Plaats afhaling* Buggenhout
Indien het getuigschrift voor de werkgever is bestemd, vul dan ook onderstaande vakjes in:
Naam werkgever:
Functie:
Indien niet, geef dan een nauwkeurige omschrijving waarvoor het document dient:


Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen