Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Carnaval machtiging aanvragen voor praalwagens

Om deel te nemen aan de carnavalstoet in Opstal op zondag 4 maart 2018 (overigens voor alle andere carnavalstoeten)†moet u over een machtiging beschikken.

U vult de bijgaande infobrief in en mailt die naar secretariaat@buggenhout.be.

Uw vraag wordt doorgestuurd naar de Politie en alle betrokken†diensten.
Na gunstig advies kunt†u de toelating krijgen van het schepencollege.Wetgeving
Omzendbrief 22.01.09 over†de gemeentelijke machtiging voor praalwagens die toelaat gebruik te maken van de openbare weg
Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 over†praalwagens†regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties.

Deze voertuigen mogen†afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen over†het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen.

Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden.
Ze gelden alleen voor zover deze voertuigen slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie, op de weg er naartoe of op de terugweg, ofwel voor proefritten voor†die manifestatie.
De bestuurders respecteren†de†maximale snelheid van 25 km/uur.
De reglementering bepaalt ook dat deze voertuigen of de aanhangwagens moeten voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

aanvraag tot machtiging
 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.