Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Belasting op huisvuil en GFT-container

Het aanslagbiljet voor het ophalen van huisvuil voor 30 euro vis erstuurd.
Wie een GFT-container bezit ontvangt ook een retributiebiljet voor 30 euro.

 
Huisvuil betalen geldt voor elk gezin dat op 1 januari 2017 in Buggenhout woont (ook voor wie intussen verhuisde). De belasting is eveneens verschuldigd door iedere natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het belastingjaar een zelfstandig of vrij beroep uitoefent, of als hoofd en/of bijkomende activiteit een commerciŽle, industriŽle, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente, op een adres gelegen langs de route die door de ophaaldienst gevolgd wordt. Indien het gezin van de belastingplichtige op hetzelfde adres woont, is de belasting slechts eenmaal verschuldigd.
 
De retributie voor het gebruik en ledigen van GFT-containers bedraagt 30 euro per container per jaar als u die op 1 januari 2017 in uw bezit heeft.
 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.