Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Milieuvergunning Brouwerij Bosteels NV

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
voor het verder exploiteren en veranderen van een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1 42004/345/1/E/6 - BROUWERIJ BOSTEELS NV Kerkstraat 96 9255 BUGGENHOUT
 
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Deputatie van Oost-Vlaanderen d.d. 5/10/2017 aan NV BROUWERIJ BOSTEELS gevestigd Kerkstraat 96 te 9255 Buggenhout een milieuvergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur, om op het/de percelen gelegen, Kerkstraat 96 te 9255 BUGGENHOUT, kadastraal bekend Buggenhout 1ste afdeling, sectie A, perceelnummers 0115/a/2, 0116/b, 0118/t, 0118/v, 0122/r, 0128/a/2, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:

verder exploiteren en veranderen van een bierbrouwerij.

met volgende rubrieken:  zie bijlage
 

 
De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 18 oktober 2017 tot 17 november 2017, ter inzage van het publiek bij de dienst Leefmilieu van het gemeentebestuur.
 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de milieuvergunning.
 
Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.
 
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd: een door het Gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks.
 
Te BUGGENHOUT, 17 oktober 2017
 
De secretaris                                                                         De burgemeester
B. Biesemans                                                                         T. Van Herreweghe
 

lees de bijlage
 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.