Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Milieuvergunning Ontex bvba

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG voor de wijziging aan een bestaande exploitatie van een inrichting van klasse 1 42004/378/3/E/4 Ė ONTEX b.v.b.a Genthof 5 9255 Buggenhout
 
De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen d.d. 14-12-2017 aan B.V.B.A. ONTEX gevestigd te Genthof 5 9255 Buggenhout een milieuvergunning werd verleend tot 16-10-2033, om op het/de percelen gelegen, Genthof 5 9255 Buggenhout, kadastraal bekend Buggenhout, 1ste afdeling, sectie E, perceelnummers 969/a, 971/r, 971/s, 971/t en 980/l. een inrichting te exploiteren met als voorwerp :
 
bedrijf voor de productie van hygiŽnische artikelen: mededeling van kleine verandering voor de verandering van de inrichting.
 
met volgende rubrieken : zie bijlage

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 28 december 2017 tot 27 januari 2018, ter inzage van het publiek bij de dienst Leefmilieu van het gemeentebestuur.
 
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de, overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement betreffende de milieuvergunning.
 
Beroep kan enkel binnen de periode van deze aanplakking ingediend worden bij ter post aangetekend schrijven, door diegenen die louter aangewezen zijn op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het Gemeentebestuur.
 
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroep gevoegd : een door het Gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt en een bewijs van de betaling van de dossiertaks.
 
Te BUGGENHOUT, 10 januari 2018
 
 
De secretaris                                                                         De burgemeester
B. Biesemans                                                                         T. Van Herreweghe
 
 

lees de bijlage
 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.