Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Openbaar onderzoek O18/1, OMV_2018002746

Van Hecke-Vekens, Onze-Lieve-Vrouwstraat 25/0202 te 9280 Lebbeke heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over: Het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1., afwijking van de verkavelingsvoorschriften betreffende de inplanting en de kroonlijsthoogte. Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stenenstraat 91 te 9255 Buggenhout en kadastraal gekend als: 1ste Afd., Sie D, nr(s) 743 F.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
Het openbaar onderzoek loopt van 27/02/2018 t.e.m. 29/03/2018 en ligt ter inzage tijdens de kantooruren op het ACC, Dienst Omgeving, Nieuwstraat, 2 te 9255 Buggenhout.
Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Datt kan:
ē analoog per brief op het volgende adres: Nieuwstraat, 2 te 9255 Buggenhout
ē digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.