Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Openbaar onderzoek O_18_6/OMV_2018005697

Volgend openbaar onderzoek wordt bekend gemaakt:
Cossaer BVBA, Platteput 1 te 9255 Buggenhout heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: Het verbouwen van een fitness.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Platteput 1 te 9255 Buggenhout en kadastraal gekend als: 1ste Afd., Sie A, nr(s) 245 d3, 245 e3, 245 f3.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

Het openbaar onderzoek loopt van 06/03/2018 t.e.m. 05/04/2018 en ligt ter inzage tijdens de kantooruren op het ACC, Dienst Omgeving, Nieuwstraat, 2 te 9255 Buggenhout.
Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dat kan:
ē analoog per brief op het volgende adres: Nieuwstraat, 2 te 9255 Buggenhout
ē digitaal via het omgevingsloket(www.omgevingsloket.be).

 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.