Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Schade door het stormweer?

De onweders (met overvloedige neerslag) vanaf 21 mei hebben op verscheidene plaatsen ernstige schade veroorzaakt. Als gevolg van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het Besluit van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet, beschikken de gemeenten over een termijn van 60 dagen na een uitzonderlijk natuurverschijnsel om te vragen dat hun grondgebied wordt opgenomen in het geografisch afbakeningsgebied van een eventuele algemene ramp.

Hebt u schade geleden door het stormweer? Contacteer dan de noodplanningsambtenaar op ingrid.olbrechts@buggenhout.be.

 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.