Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Bekendmaking openbaar onderzoek O18/67

O_18_67
Medisch Centrum Opdorp bvba, Sint-Jocobstraat 4 te 9200 Dendermonde heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over: Het verbouwen van een eengezinswoning tot dokterspraktijk in toepassing van art. 4.4.1., afwijking van de verkavelingsvoorschriften betreffende de bouwdiepte, de kroonlijsthoogte en de verhardingen in de voortuinstrook.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Hofstee 43 te 9255 Buggenhout en kadastraal gekend als: 2de Afd., Sie A, nr(s) 199 C.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Het openbaar onderzoek loopt van 19/06/2018 t.e.m. 18/07/2018 en ligt ter inzage tijdens de kantooruren op het ACC, Dienst Omgeving, Nieuwstraat, 2 te 9255 Buggenhout.

Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dat kan:
ē analoog per brief op het volgende adres: Nieuwstraat, 2 te 9255 Buggenhout
ē digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.