Academiereglement

Het academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur en de leerlingen/ouders. Bij inschrijving verklaren de leerlingen/ouders zich akkoord met dit academiereglement en het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van de academie.

In onderstaande bijlage vindt u het huidige academiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2018.

Bijlagen bij het academiereglement:

Bijlage 1: Toetsingsinstrument alternatieve leercontext, gevalideerd door de inspectie op 24 augustus 2018

Bijlage 2: Overeenkomst alternatieve leercontext

Bijlage 3: Formulier leren in alternatieve leercontext

Deel deze pagina

dinsdag 2 oktober 2018