Academiereglement

Het academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur en de leerlingen/ouders. Bij inschrijving verklaren de leerlingen/ouders zich akkoord met dit academiereglement en het Artistiek Pedagogisch Project (APP) van de academie.

In onderstaande bijlage vindt u het huidige academiereglement.

Bijlagen bij het academiereglement:

  • Bijlage 1: Toetsingsinstrument alternatieve leercontext, gevalideerd door de inspectie op 24 augustus 2018
  • Bijlage 2: Overeenkomst alternatieve leercontext
  • Bijlage 3: Formulier leren in alternatieve leercontext

AANVRAAGVORMULIER Leren in een alternatieve leercontext (ALC)

Deel deze pagina

maandag 25 april 2022