Artistiek Pedagogisch Project

“Hier komt kunst tot leven”

Het Artistiek pedagogisch project van De Academie Buggenhout

De Academie Buggenhout wil elke gemotiveerde en geëngageerde leerling bewegen tot creatieve zelfontplooiing, en ondersteunen bij het ontwikkelen van een artistiek bewustzijn, en het ontwikkelen van technische en artistieke vaardigheden.

Creatieve zelfontplooiing 

De leerling in De Academie Buggenhout laat niet enkel kunst tot leven komen, de kunst zelf geeft het leven van de leerling vorm. De competenties die de leerling in De Academie verwerft zijn immers competenties voor het leven: durven, doorzetten, respect tonen, horizon verruimen, werkhouding ontwikkelen, zichzelf kritisch bekijken, experimenteren en creëren, maar ook goed voorbereid zijn, spelplezier tonen, uitstralen, …

Vertrekkend vanuit de eigen leervraag en het ontwikkelingsniveau van de leerling wil De Academie maximale ontwikkelingskansen bieden en elke leerling in zijn eigen proces en mogelijkheden zover mogelijk krijgen. Daarbij stimuleert De Academie de leerling zijn eigen proces in handen te nemen door het leren verwoorden ervan, en de eigen sterktes en zwaktes te leren (h)erkennen, opdat de leerling stap voor stap zijn eigen grenzen verlegt.

Ontwikkelen van een artistiek bewustzijn

Gedurende de ontwikkeling leert de leerling niet alleen zijn plaats kennen binnen de eigen artistieke context maar stimuleert De Academie de leerling zijn horizon te verdiepen en te verbreden binnen en buiten het eigen artistieke domein. Vak- en domeinoverschrijdende projecten zijn voorbeelden hoe De Academie dit vorm geeft. De Academie creëert in een open sfeer van veiligheid, vertrouwen, kwetsbaarheid, inlevingsvermogen en respect voldoende ruimte voor dialoog en interactie. Zo kan de leerling vrijelijk openstaan voor feedback en met een open respectvolle kritische blik kijken naar zichzelf en anderen.

Ontwikkelen van technische en artistieke vaardigheden

De Academie wil leerlingen een brede artistieke vorming bieden. Dat doet ze door niet alleen de competenties van de vakman in de verf te zetten, maar ook door de leerling te versterken als (onder)zoeker, kunstenaar, samenspeler en performer.

De leerling ontwikkelt zo een ruimer inzicht in cultuur, toont durf, experimenteert, creëert en zoekt een eigen stijl, gaat met respect om met anderen en hun werk, toont zich met veel spelplezier en uitstraling aan een publiek, kortom verwerft een unieke artistieke persoonlijkheid.

De Academie biedt velerlei podiumkansen aan leerlingen om zich ook op dit vlak te kunnen ontwikkelen: gaande van eenvoudige toonmomenten binnen de vertrouwde klasomgeving tot voorstellingen op grote podia, en naargelang de noodzaak en het ontwikkelingsniveau van de leerling. Elke leerling treedt minstens tweemaal per jaar op. De Academie stimuleert de leerling om op elk moment iets te kunnen tonen.

Een professioneel en gemotiveerd academieteam – schoolbestuur, directie, administratie en leerkrachten-kunstenaars – staat in voor en garandeert het creëren van een kwaliteitscultuur.

Dit wordt nog versterkt door inbedding in de lokale socio-culturele omgeving en door samenwerkingen met scholen, verenigingen en gemeentelijke diensten.

Zo komt in De Academie Buggenhout kunst tot leven!

Deel deze pagina

vrijdag 11 oktober 2019