Inschrijven

Inschrijven in de academie gebeurt per schooljaar. Een schooljaar loopt gelijk met het gewone voltijds onderwijs, start op 1 september en loopt tot 30 juni.

Om het nieuwe schooljaar vlot te kunnen starten, vragen we om in te schrijven op het einde van het vorige schooljaar.

Inschrijvingsdata

vanaf zaterdag 25 augustus.

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 16 uur tot 19 uur
  • woensdag van 14 uur tot 19 uur
  • zaterdag van 9 uur tot 13 uur

Uurroosters 2018-2019

Het lessenrooster kan u hier vinden.

Inschrijvingsgeld 2018-2019

Het inschrijvingstarief wordt bepaald door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en bedraagt voor het komende schooljaar:

  • 65 euro voor jongeren (-18j)
  • 42 euro reductietarief voor jongeren (-18j) (als meer leden van eenzelfde gezin zich inschrijven of als de jongeren ten laste zijn van een volwassene uit de categorieën volwassenen die voor het verminderd tarief in aanmerking zouden komen (zie hieronder) of voor de inschrijving in een tweede of derde domein)
  • 307 euro voor volwassenen (+18j)
  • 129 euro reductietarief voor volwassenen (+18j) (werklozen, personen met een handicap, personen met een bestaansminimum, politieke vluchtelingen, jongeren tot 24 jaar en personen ten laste van deze categorieën)

Om allerlei onkosten te dekken (bijdrage voor SEMU, schoolagenda, kopieën, didactisch materiaal, infrastructuur, pedagogisch-didactische uitstappen, projecten, e.a.) wordt bovenop het inschrijvingsgeld een bijdrage van 20 euro (30 euro voor niet-inwoners van Buggenhout) gevraagd.

U voorziet best een kwartiertje voor de inschrijving.

Gelieve rijksregisternummer (strookje mutualiteit of identiteitskaart) mee te brengen bij een eerste inschrijving.

Betalingen graag met Bancontact.

Deel deze pagina

donderdag 5 juli 2018