Wie is wie

Administratie en directie

Het secretariaat van De Academie is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren of via mail.

De directeur is Hans Scholliers.

Schoolbestuur

De gemeenteraad, als hoogste orgaan in het gemeentebestuur, vormt het schoolbestuur van de academie, neemt de belangrijkste beslissingen en heeft de volheid van bevoegdheid. Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de academie.

Lerarenraad

In de lerarenraad van de academie zetelen een aantal leerkrachten, een vertegenwoordiger van de administratie en de directeur. Op regelmatige basis - gemiddeld eens in de maand - komt de lerarenraad samen. De lerarenraad is het orgaan dat tussen de directie enerzijds en de leerkrachten en leerlingen anderzijds staat. Ze werkt mee aan het uitbouwen van de visie en het pedagogisch project van de academie. Verder staat ze mee in voor de praktische organisatie van de academie en haar activiteiten.

Leden:

Lerarenteam

Het lerarenteam van De Academie staat met passie klaar om uw talent te helpen ontwikkelen. Elk lid van het team is zowel professioneel geschoold in zijn/haar eigen vakgebied en als leerkracht.

Leerkrachten muziek
Leerkrachten woordkunst-drama
  • Wout Stallaert - JongLeren met woord, woordlab, woordatelier, dramalab, theater, verteltheater-stemregie
  • Fleur Hendriks - woordlab, woordatelier, theater, dramalab, aanvangsbegeleiding
Leerkrachten dans
  • Birgit Hannes - JongLeren met dans, danslab, danslab klassieke dans, specialisatie dans
  • Delphine Hertsens - JongLeren met dans, danslab, danslab klassieke dans

Deel deze pagina

dinsdag 12 maart 2024