Woordkunst-drama

Opleidingen in het domein Woordkunst-drama

EERSTE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD VIERDE GRAAD KORTLOPEND
6-7-jaringen vanaf 8 jaar vanaf 12 jaar
en volwassenen
vanaf 15 jaar
en volwassenen
vanaf 15 jaar
en volwassenen
2 jaar
1 uur/week
4 jaar
1 uur/week
3 jaar
2 uur/week
3 jaar
2 uur/week
2 jaar
2 uur/week
JongLeren met woord (1u) Woordatelier (1u) Woordlab (2u) SPELTHEATER SPECIALISATIE
Dramalab (1u)
Theater (1u)
Specialisatie (2u)
VERTELTHEATER
Dramalab (1u)
Verteltheater (1u)
THEATERMAKER

Dramalab (1u)
Theater maken (1u)

Lessenrooster woordkunst-drama

VAK EERSTE GRAAD

JongLeren met woord

Goed met woord begonnen, is half gewonnen! Knutsel en fantaseer met gewone en knotsgekke woorden. Zwem in een woordbad vol rijmpjes, tekstjes, dialoogjes en spreekspelletjes. Laat de woorden bubbelen, biebelen en babbelen tot het woordbad overloopt van praatplezier!

Leerlingen krijgen één uur per week les in groep. Spelplezier staat hierbij centraal. Minstens twee keer per jaar krijgen de leerlingen de kans om zich te tonen op een podium om zo al van bij het prille begin podiumervaring op te doen.

VAK TWEEDE GRAAD

Woordatelier

Staat u graag voor een publiek? Kom dan naar ons woordatelier om te spreken, spelen en te vertellen. Of verkleden kan ook. Of verander in een hond, een boom of een fles melk. Samen gekke bekken trekken en toch niet op uw bek gaan. Wie probeert?

Leerlingen krijgen één uur per week les in groep. Spelplezier staat ook hier voorop. Tegelijkertijd leren ze de basisprincipes van een goede stemtechniek: adembeheersing, stemgeving, resonantie, articulatie, aandacht voor woord- en zinsaccent, ... Er is aandacht voor het streven naar een juiste uitspraak en uitbreiding van het taalvermogen. Dat gebeurt al spelend aan de hand van oefeningen, lezen van tekstjes en speloefeningen.

Leerlingen worden zich bewust van hun lichaam en leren zich daarmee expressief uitdrukken. Tijdens rollenspelen en improvisaties leren ze luisteren, kijken, aanvoelen, samenwerken, afspraken maken en vergroten ze hun spreekdurf. Dit alles in relatie met én respect voor hun medespelers én het publiek. Regelmatig wordt de concentratie en het geheugen getraind aan de hand van tekstjes die de leerlingen uit het geheugen leren en vertolken. Minstens tweemaal per jaar tonen leerlingen hun kunnen op een podium. Ouders, grootouders, familie en vrienden zijn dan van harte welkom.

Wat denken leerlingen er zelf over? Dat kunnen ze best in eigen verwoordingen vertellen:

"In een klas vol kleuren verhaaltjes vertellen. Samen repeteren, gedichten lezen en die op het podium brengen." (eerstejaars)

"Woordatelier is...woord, cool, toneel spelen, plezier maken, voor ons heel leuk, lol maken, leren articuleren, samen zijn." (eerstejaars)

"Woordatelier is voor mij een leuke klas waar je allerlei avonturen kan beleven. Het is keileuk!" (Cathy, derdejaars)

"Woordatelier is een hele leuke groep waar je je keer op keer amuseert. Je leert er mooie klanken uitspreken, je speelt toneel, leest gedichten...je verveelt je geen minuut." (Femke L., derdejaars)

"Woordatelier is 'Avontuurlijke Voorbaarlijke Voordracht'. Net als stikstofdioxide bij heet water (een knal voor wie het niet weet...). Dus...zeker doen!" (Jens, derdejaars)


Filmpjes

Bekijk enkele filmpjes die gemaakt werden in en door de klassen:
Elke avond - eerste jaar
Monster - tweede jaar
Nachtpost - derde jaar
Al die huizen - vierde jaar
 

VAK DERDE GRAAD

Woordlab

Proef van de wondere woordwereld! Leer uw stem kennen en juist gebruiken. Leer verstaanbaar spreken via spreekopdrachten en improvisaties. Ga op ontdekking. Leer uw publiek overtuigen. Kom te weten wat u het best ligt: proza, toneel of poëzie?

Leerlingen hebben twee uren per week les. Dat kan in grotere en kleinere groepjes.

De technische vaardigheden uit de tweede graad worden verder uitgewerkt. Spreektechniek en expressie worden verder verkend en uitgediept. Er is aandacht voor tekstanalyse, het bewust en op een geloofwaardige en natuurlijke manier leren spreken. Lichaamsexpressie en het ontwikkelen van non-verbale communicatie komen ruim aan bod.

In de lessen wordt de creatieve verbeelding gestimuleerd en zoeken we naar authenticiteit, spontaneïteit, directheid en ontwikkelen van durf.

Improvisatieoefeningen scherpen de concentratie. Ruimtebesef en parameters van beweging komen al doende aan bod. Samenspelen is een must.

Leerlingen treden minstens tweemaal per jaar op.

VAKKEN VIERDE GRAAD

Theater

Samen theater maken is fantastisch. Personages uit een toneelstuk tot leven wekken is puur spelplezier! We buiten alle speltechnieken uit zodat ze geen geheimen meer voor u kennen! Zet uw eerste stappen op de theaterscène, maak in groep een theatervoorstelling en geniet!

Spelplezier blijft aan de basis liggen van de opleiding. Er is blijvende aandacht voor techniek (articulatie, stembeheersing, fonetiek), lichaamstaal, verschillende taalniveau’s, natuurlijke verbale en non-verbale zeggingskracht. Elementaire speldomeinen worden uitgediept: de speler en zichzelf, de speler en medespeler, de speler en toeschouwer. Belangrijk hierbij is het uitpuren van emotie. Het creëren van een rol door middel van verschillende soorten tekstmateriaal, scenische vormgeving, kennismaking met een aantal productionele aspecten van theater, de confrontatie met een publiek, ... zijn aspecten die de opleiding rijker maken. Minimaal tweemaal per jaar staan de leerlingen op een podium. Het einde van de opleiding wordt afgesloten met een volwaardige theaterproductie.

Verteltheater

Hoe brengt u een tekst op een podium zodat het publiek aan uw lippen hangt? Jongleer met de theatertrucjes. Speel met stem en lichaam. Verover de tekst door een juiste ademhaling, spanning, focus, uitspraak en timing en krijg uw publiek op de knieën!

Naast de blijvende aandacht voor techniek (articulatie, stembeheersing, fonectica), lichaamstaal, natuurlijke verbale en non-verbale zeggingskracht blijft het spel- en vertelplezier een uitgangspunt. Leerlingen leren zelfstandig teksten kiezen en een woordprogramma samenstellen. Er wordt gewerkt aan analyse en interpretatie van teksten. Via experimenteren met verschillende vormen van tekstoverdracht komt elkeen tot een persoonlijke vorm en presentatie.

Begrip, beleving en inleving in de teksten en expressie krijgen bijzondere aandacht. Confrontatie met het publiek en scenische vormgeving zijn belangrijke elementen.

Leerlingen staan minstens tweemaal per jaar op een podium.

Dramalab

Liefhebber van theater en wat daar allemaal bij komt kijken? Wat vertellen de makers? Hoe komt het dat u zo geraakt bent na het bijwonen van een voorstelling? Wat inspireert? Wat boeit? Samen ontrafelen we alle theatergeheimen en ontdekken unieke performances.

Theater maken

Schitter op het podium met persoonlijke en unieke verhalen! Verfijn uw speeltechniek en neem het publiek mee op een onvergetelijke reis. Of u nu solo gaat of samenwerkt met anderen, ontdek de mogelijkheden én de uitdagingen van zelf theater maken, improviseren, cabaret, comedy, ... Het podium is uw canvas!

Theater maken is pure expressie! De ultieme vrijheid op een podium.

Reageer op de actualiteit en leer als artiest om scherpe en goed doordachte meningen te delen. Volg uw instinct en laat uw unieke stem horen!

Combineer muziek met tekst in een moderne context, vol kunstzinnigheid en passie. Geen muziek? Geen probleem! Wees een rebel met woorden, speelsheid en lichaamstaal.

Vertel uw verhaal… op uw manier!

Specialisatie

Niet genoeg aan de normale opleiding of afgestudeerd? Wilt u graag nog verder?

Gedurende twee jaar, twee uren per week, kan u zich vervolmaken in een bepaalde discipline. Dat kan als u in de vierde graad zit en meer intens met de materie wil bezig zijn of wanneer u bent afgestudeerd in een bepaalde optie van de academie.

Richt uw gemotiveerde aanvraag aan de directie . In samenspraak met de betrokken leerkrachten en na een eventuele selectieproef beslist de directie of u wordt toegelaten.

Deel deze pagina

maandag 27 mei 2024