IBO

De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang, ook gekend als IBO Buggenhout of het Initiatief Buitenschoolse Opvang, staat in voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang van 2,5 tot 12-jarige schoolgaande kinderen van het basisonderwijs. Een strikte voorwaarde is dat het kind zindelijk is.

De kinderopvang bevindt zich op drie locaties namelijk in GC De Pit, in de Molenstraat in Opstal en in de Orangerie in Opdorp.

IBO is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?