Kippen

Een groot deel van uw organisch keuken- en tuinafval kunt u composteren. Bereide etensresten zoals vlees, vis, aardappelen, rijst, deegwaren, groenten kunt u niet composteren. Hiervoor zijn kippen de ideale afvalverwerkers. Ook tuinafval zoals gazonmaaisel kunt u in kleine hoeveelheden aan de kippen voederen.

Deze actie loopt niet constant. Richt u tot de milieudienst om te informeren of er acties gepland zijn.

Voorwaarden

  • U voorziet voor de kippen een ren van minstens 2 m² per kip
  • U voedert de kippen naast granen en water ook organisch keukenafval en tuinafval

Bedrag

U betaalt 5 euro voor 2 kippen.

Uitzonderingen

Bewoners van appartementen zonder eigen tuin komen hiervoor niet in aanmerking.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart.

Deel deze pagina

dinsdag 11 februari 2020