Onderhoudsgeld

'Ik krijg geen alimentatie of onderhoudsgeld, ook al heb ik er recht op.'

Als U recht hebt op alimentatie of onderhoudsgeld, maar die niet betaald krijgt door uw (ex-)echtgenoot of ouder, kan u beroep doen op de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO).

DAVO betaalt dan een deel van de alimentatie in de plaats van uw (ex-)echtgenoot of uw ouder.

Nadien probeert DAVO de alimentatie die ze aan u hebben uitgekeerd, terug te krijgen van uw (ex-)echtgenoot of uw ouder.

Op de website van DAVO vindt u het formulier waarmee u een aanvraag kan indienen. DAVO heeft kantoren over het hele land. U kan dus ook langsgaan bij een kantoor in de buurt als u meer informatie of hulp nodig hebt.

Voor wie?

Een aanvraag bij DAVO is aan volgende voorwaarden verbonden:

  • u moet in België wonen.
  • het onderhoudsgeld moet in de 12 maanden voor de aanvraag minstens tweemaal niet of niet volledig betaald zijn.
  • het onderhoudsgeld moet vastgesteld zijn in een vonnis of in een document met dezelfde kracht als een vonnis.
  • als een voorschot op het onderhoudsgeld gevraagd wordt, mag het nettobedrag van uw maandelijkse bestaansmiddelen niet hoger zijn dan 1.800 euro. Dit bedrag wordt nog eens verhoogd met 67 euro per kind ten laste.

De sociale dienst kan u helpen bij uw aanvraag.

Wat meebrengen

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan u hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring, attest van immatriculatie, bijlage 35,…
  • rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen op uw naam.
  • meest recent aanslagbiljet van de personenbelasting.
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of mutualiteit met het uitgekeerde dagbedrag,…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen,…
  • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór u langskomt.

Deel deze pagina

woensdag 1 augustus 2018