Projectsubsidie cultuur

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie, de Pitsubsidie voor de culturele verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke Raad voor Cultuur die de schouwburg in het GC De Pit gebruiken.

Bovendien kunnen Buggenhoutse verenigingen die voorstellingen programmeren in het GC de Pit in aanmerking komen voor ondersteuning d.m.v. de 30%-subsidie, wanneer deze voorstelling wordt opgenomen binnen het seizoensaanbod van het GC De Pit.

Voorwaarden

Volgende kosten komen in aanmerking voor het berekenen van de 30%-subsidie, mits voorleggen van de factuur:

 • Uitkoopsom, inclusief btw en eventuele partage.
 • Huur technische materialen die niet voorhanden zijn in de Pit en noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de voorstelling.
 • Catering via de cafetaria van de Pit.

Andere voorwaarden van de 30%-subsidie:

 • Een voorstelling die wordt opgenomen in het seizoensaanbod wordt ook opgenomen in alle promo-kanalen die GC De Pit gebruikt voor het promoten van het gehele abonnement.
 • De vereniging dient zelf ook promotie te voeren en zal hierbij het logo van de gemeente gebruiken en de samenwerking tussen de vereniging en het GC de Pit vermelden.
 • De ticketverkoop van deze voorstelling verloopt via het GC De Pit.

Procedure

U richt uw aanvraag aan de cultuurdienst.

De verenigingen die als eerste hun culturele activiteit of productie boeken en het voorziene voorschot betalen, zullen als eerste in aanmerking komen voor de Pitsubsidie. De uitbetaling gebeurt na het inleveren van het retributiebetalingsbewijs.

Voorstellen voor de 30%-subsidie worden voorgelegd aan de programmerinscommissie die de voorstellen screent:

 • Past het voorstel binnen het seizoensaanbod van GC de Pit, naar genre, kwaliteit, timing.
 • Hoe past dit voorstel binnen de regionale context.
 • Hoe zit het met de budgettaire ruimte.

Het contract met de artiest wordt vastgelegd door het GC De Pit en zal vermelden dat de organisatie in handen is van het GC de Pit i.s.m. de vereniging.

Bedrag

De totale Pit-subsidie bedraagt 3.800 euro. Deze subsidie is begrensd. De verenigingen krijgen 1,25 euro per aanwezige op de culturele activiteit of productie. Er kan per culturele activiteit of productie een subsidie verkregen worden met een maximaal bedrag van 250 euro.

Bepalen van de tussenkomst van de 30%-subsidie

 • De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan 1.000 euro per productie
 • Wanneer één productie meerdere voorstellingsdagen heeft, wordt slechts één dag ondersteund.
 • Wanneer de opbrengst van een voorstelling kleiner is dan 501 euro, bedraagt de tussenkomst 30% van de bewezen kosten.
 • Wanneer de opbrengst van een voorstelling van 501 euro tot en met 1.000 euro is, bedraagt de tussenkomst 15% van de bewezen kosten.
 • Wanneer de opbrengst van een voorstelling groter is dan 1.000 euro, wordt er geen tussenkomst uitbetaald.
 • Wanneer de opbrengst van een voorstelling groter is dan 1.500 euro, wordt een bijdrage van 0,5 euro aangerekend per verkocht ticket, maar met een maximum zodat de winst niet onder 1.500 euro daalt. Dit ter compensatie van de gemaakte administratiekosten bij het verhandelen van de tickets en als bijdrage voor de algemene promotie.
 • Voor het berekenen van de opbrengst, bezorgt de vereniging een overzicht van de door hen verkochte tickets aan de cultuurdienst.

Deel deze pagina

donderdag 22 december 2022