Aangifte personenbelasting

Hulp nodig bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting? Maak dan een afspraak voor de zitdag op 14 juni.

De jaarlijkse zitdag voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting vindt dit jaar plaats op woensdag 14 juni 2023 in Het Gemeentehuis. Die dag helpen 2 medewerkers van de FOD Financiën u na afspraak met het invullen van uw aangifte. Dankzij het werken op afspraak blijven de wachtrijen tot een minimum beperkt om zo iedereen efficiënt van dienst te zijn.

Een afspraak maken?

Maak een afspraak voor de zitdag via onze onthaalmedewerkers. Dat kan telefonisch via 052 33 95 11 of per mail naar info@buggenhout.be. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Per aangifte geldt 1 afspraak. Vergeet de dag zelf niet de nodige documenten mee te brengen, zoals loonfiches, attesten van leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, energiebesparende investeringen, onderhoudsgelden... Ook als u geen papieren aangifte hebt ontvangen, kan u geholpen worden bij het invullen. Breng in elk geval uw identiteitskaart mee.

Telefonische hulp

Hebt u liever telefonische hulp? Geef dan uw rijksregisternummer door via het onthaal of via een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Uw gegevens komen dan bij de belastingdiensten terecht waarna zij u tijdig telefonisch zullen contacteren.

MyMinfin

Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei. Ga naar MyMinfin en meldt u aan: ofwel met itsme® ofwel met uw identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer. U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

  • Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen. U ontvangt automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening).
  • Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, ofwel via MyMinfin ofwel via het papieren antwoordformulier.

Op MyMinfin.be vindt u vanaf begin mei uw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte. Ook al hebt u uw aangifte op papier (nog) niet ontvangen.

Hebt u een vraag over uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?

  • Bel naar het nummer dat op uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte staat of naar het nummer 02 572 57 57 (directe code: 17001).
Gepubliceerd op woensdag 10 mei 2023 10 u.