Aankomstverklaring of verklaring van aanwezigheid

Als een buitenlandse burger voor een kort verblijf in België zal verblijven maar niet in een hotel of een pension, dan moet hij zijn aankomst in ons land melden.

Als een niet-EU burger voor een periode van maximaal drie maanden in België wilt verblijven wordt er een aankomstverklaring (bijlage 3) opgemaakt.

Voor een EU-burger wordt er een verklaring van aanwezigheid (bijlage 3ter) opgemaakt.

Procedure

  • U maakt een afspraak met de dienst vreemdelingenzaken.
  • Op de aankomstverklaring of melding van aanwezigheid wordt de uiterste datum van verblijf vermeld.
  • Bij een niet-EU burger wordt deze uiterste datum berekend door bij de datum van binnenkomst in de Schengen(zie reispaspoort) de toegestane verblijfsperiode (zie visumsticker) op te tellen of drie maanden in geval van niet-visumplichtige.
  • De melding van aanwezigheid heeft geen geldigheidstermijn. Vanaf die datum hebben EU-burgers het recht op een verblijf van maximaal 3 maanden.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

  • Uw paspoort.
  • Voor een aankomstverklaring die afgeleverd wordt aan niet-EU burgers dient u een pasfoto mee te brengen.

Deel deze pagina

dinsdag 26 maart 2024