Aanpassing bezoekersregeling Herfstdroom

Op woensdag 14 oktober blijkt een tweede medewerkers van woonzorgcentrum Herfstdroom besmet te zijn. Daarom worden er extra maatregelen genomen.

Vandaag zijn we op de hoogte gebracht dat een tweede medewerker van het woonzorgcentrum na een test besmet blijkt te zijn met Covid-19. Hierop hebben we onmiddellijk overleg gepleegd binnen het woonzorgcentrum, samen met de coördinerend en raadgevend arts, en teruggekoppeld naar de veiligheidscel van lokaal bestuur Buggenhout.

Er werd beslist tot het nemen van volgende maatregelen:

 • Testen van alle bewoners.
 • Testen van alle medewerkers (dit was reeds eerder beslist).
 • Vanaf donderdag 15 oktober tot en met zondag 18 oktober wordt het woonzorgcentrum gesloten voor alle bezoek
 • Vanaf maandag 19 oktober is er een aangepaste, strengere bezoekersregeling.

We beseffen heel goed dat deze stap terug niet gemakkelijk of aangenaam is, toch zijn we ervan overtuigd dat de maatregelen op dit ogenblik nodig zijn. We hopen op uw begrip en vragen uw medewerking om hier samen door te geraken. De praktische richtlijnen die gelden vanaf 19 oktober kan u hier terugvinden:

BEZOEK

 • Bezoek vindt plaats in de cafetaria van het woonzorgcentrum en steeds op afspraak met onze animatiedienst. Dit gebeurt bij voorkeur via een e-mail naar animatie@ocmwbuggenhout.be. Een afspraak is pas definitief na bevestiging van ons.
 • Er kan per bewoner niet mee dan één bezoek per dag aangevraagd worden.
 • Er zijn 3 tijdsblokken per dag voor bezoek op weekdagen:
  o Van 10u30 tot 11u15
  o Van 14u00 tot 14u45
  o Van 15u00 tot 15u45
 • Er zijn 2 tijdsblokken per dag voor bezoek tijdens het weekend:
  o Van 14u00 tot 14u45
  o Van 15u00 tot 15u45
 •  In de cafetaria staan 7 opstellingen met 2 tafels per opstelling.
 • Maximum 3 personen kunnen per opstelling aan de tafels zitten. Eén bewoner kan dus maximum 2 bezoekers tegelijkertijd ontvangen.
 • Bezoek is steeds onder toezicht van een medewerker van het woonzorgcentrum.
 • De bewoners worden door ons naar de cafetaria gebracht.
 • Bezoek wordt binnengelaten langs de zijdeur van de cafetaria.
 • Tijdens het bezoek bestaat de mogelijkheid om een drankje te bestellen (betalend).
 • De bezoeker draagt altijd een mondmasker.
 • Correcte handhygiëne is verplicht. (Ontsmetten van de handen voor en na het bezoek.
 • Elk bezoek wordt geregistreerd met volgende gegevens van de bezoeker: naam, telefoonnummer en band met de bewoner.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 •  De bezoeker wordt door ons naar de juiste tafel begeleid.
 • Tijdens het bezoek blijft men aan de tafel zitten.
 • Het is NIET mogelijk om tijdens het bezoek een geschenk uit te wisselen met de bewoner. Dit moet afgegeven worden aan het onthaal.
 • De social distancing wordt gerespecteerd, dus steeds ten minste 1,50 meter afstand.
 • Er is geen fysiek contact mogelijk tussen bewoner en bezoeker.
 • Er is geen bezoek mogelijk voor bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen
 • Het ophalen van vuile was en het afgeven van propere was of goederen voor de bewoner kan gebeuren aan het onthaal op weekdagen tussen 10u en 16u. Dus niet op feestdagen en in het weekend. U dient hiervoor steeds aan te bellen.

VERLATEN VAN HET WOONZORGCENTRUM

De bewoner kan het woonzorgcentrum voorlopig NIET verlaten. Familie kan dus geen afspraak maken om de bewoner buiten de uren van de bezoekregeling of in het weekend of op feestdagen te komen halen in het woonzorgcentrum. Dit kan enkel voor een consultatie waarvoor een afspraak bestaat.

Gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2020 20.30 u.