Aanpassing bezoekregeling Herfstdroom

Na intern overleg is er beslist om de huidige bezoekregeling aan te passen .Deze maatregelen gelden vanaf zaterdag 31 oktober.

Al de medewerkers van het woonzorgcentrum werden getest op Covid-19. Uit de resultaten hiervan blijkt dat 9 medewerkers positief hebben getest. Deze medewerkers zijn uiteraard onmiddellijk in quarantaine geplaatst, volgens de geldende richtlijnen.

We hebben overleg gepleegd binnen het woonzorgcentrum, samen met de coördinerend en raadgevend arts, en teruggekoppeld naar de veiligheidscel van lokaal bestuur Buggenhout.

Er werd beslist tot het nemen van volgende maatregelen:

 • Opnieuw testen van alle bewoners op dinsdag 3 november.
 • Opnieuw testen van alle medewerkers op dinsdag 3 november.
 • Bewoners mogen, tenzij voor een consulatie op afspraak, het woonzorgcentrum niet verlaten. Dit betekent helaas ook dat op Allerheiligen een eventueel kerkhofbezoek niet mogelijk zal zijn.
 • Na beslissing van de Vlaamse regering wordt de bezoekersregeling aangepast. Vanaf zaterdag 31 oktober worden er slecht 2 bezoekers per bewoner toegelaten: 1 vaste bezoeker en 1 bezoeker die na 14 dagen kan wisselen. Gelieve ons zo snel mogelijk door te geven wie deze 2 bezoekers zullen zijn, via animatie@ocmwbuggenhout.be.

We beseffen ten volle dat deze maatregelen niet gemakkelijk of aangenaam zijn, toch zijn we ervan overtuigd dat deze nu absoluut noodzakelijk zijn. Dit op basis van zowel de huidige situatie in het woonzorgcentrum als de negatieve evolutie van de cijfers in het algemeen. 

Hieronder vindt u de aangepaste regeling met praktische afspraken en richtlijnen vanaf zaterdag 31 oktober:

BEZOEK

 • Bezoek vindt plaats in de cafetaria van het woonzorgcentrum en steeds op afspraak met onze animatiedienst. Dit gebeurt bij voorkeur via een e-mail naar animatie@ocmwbuggenhout.be. Een afspraak is pas definitief na bevestiging van ons.
 • Er kan per bewoner niet meer dan één bezoek per dag aangevraagd worden.
 • Er zijn per bewoner slechts 2 bezoekers toegelaten: 1 vaste bezoeker en 1 bezoeker die kan wisselen per 14 dagen. Gelieve te laten weten wie deze 2 bezoekers zullen zijn, ook via animatie@ocmwbuggenhout.be.
 • Er zijn 3 tijdsblokken per dag voor bezoek op weekdagen:
  • Van 10u30 tot 11u15
  • Van 14u00 tot 14u45
  • Van 15u00 tot 15u45
 • Er zijn 2 tijdsblokken per dag voor bezoek tijdens het weekend:
  • Van 14u00 tot 14u45
  • Van 15u00 tot 15u45
 • In de cafetaria staan 7 opstellingen met 2 tafels per opstelling.
 • Maximum 3 personen kunnen per opstelling aan de tafels zitten. Eén bewoner kan dus maximum 2 bezoekers tegelijkertijd ontvangen.
 • Bezoek is steeds onder toezicht van een medewerker van het woonzorgcentrum.
 • De bewoners worden door ons naar de cafetaria gebracht.
 • Bezoek wordt binnengelaten langs de zijdeur van de cafetaria.
 • Tijdens het bezoek bestaat geen mogelijkheid om iets te bestellen, zelf iets meebrengen is ook niet toegestaan.
 • De bezoeker en de bewoner dragen tijdens het bezoek een mondmasker.
 • Correcte handhygiëne is verplicht. (ontsmetten van de handen voor en na het bezoek).
 • Elk bezoek wordt geregistreerd met volgende gegevens van de bezoeker: naam, telefoonnummer en band met de bewoner.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • De bezoeker wordt door ons naar de juiste tafel begeleid.
 • Tijdens het bezoek blijft men aan de tafel zitten.
 • Het is NIET mogelijk om tijdens het bezoek een geschenk uit te wisselen met de bewoner. Dit moet afgegeven worden aan het onthaal.
 • De social distancing wordt gerespecteerd, dus steeds ten minste 1,50 meter afstand.
 • Er is geen fysiek contact mogelijk tussen bewoner en bezoeker.
 • Er is geen bezoek mogelijk voor bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen
 • Het ophalen van vuile was en het afgeven van propere was of goederen voor de bewoner kan gebeuren aan het onthaal op weekdagen tussen 10u en 16u. Dus niet op feestdagen en in het weekend. U dient hiervoor steeds aan te bellen.

VERLATEN VAN HET WOONZORGCENTRUM

De bewoner kan het woonzorgcentrum NIET verlaten. Familie kan dus geen afspraak maken om de bewoner buiten de uren van de bezoekregeling of in het weekend of op feestdagen te komen halen in het woonzorgcentrum. Dit kan enkel voor een consultatie waarvoor een afspraak bestaat.

Gepubliceerd op woensdag 28 oktober 2020 15 u.