Aanpassingen openbaar domein

Jaarlijks worden een aantal voetpaden vernieuwd die in zeer slechte staat zijn. We kunnen echter niet aan alle aanvragen van burgers voldoen die vragen om een verbetering of heraanleg van een voetpad. Als u wenst dat de gemeente de gevraagde werken toch uitvoert, is dat enkel mogelijk als u zelf voor de kosten instaat. Dat geldt ook voor de verlaging van boordstenen met de bijhorende aanpassing van het voetpad. 

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kunt bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ...

Procedure

U dient uw aanvraag in bij de technische dienst. Een medewerker neemt contact met u op. De werken worden uitgevoerd door de technische uitvoeringsdiensten

De retributie moet betaald worden:

  • indien ze onmiddellijk berekenbaar is, bij de aanvraag;
  • indien ze niet onmiddellijk berekenbaar is, bij de beëindiging der werken, binnen de 14 dagen na de bezorging van een factuur zoals vastgesteld door een besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De retributie is vastgesteld als volgt:

  • voor het leggen van betonstraatstenen ter hoogte van opritten en voortuinen op openbaar domein: 50 euro per m²;
  • verlagen van boordstenen ter hoogte van de opritten aan 60 euro per meter.

Uitzonderingen

Als u gehinderd wordt door een openbare verlichtingspaal of gevelarmatuur, kan u een aanvraag indienen om deze te verplaatsen. Vul het aanvraagformulier in (zie bijlage). Mail het naar Fluvius. U zal voor de verplaatsing van een verlichtingspaal en of -toestel steeds een offerte ontvangen. Bij goedkeuring van de offerte en na uitvoering ontvangt u van Fluvius een factuur.

Deel deze pagina

maandag 25 maart 2024