Aansluiting openbare riolering

Het afvalwater en hemelwater van uw gebouw moet gescheiden afgevoerd worden via afzonderlijke leidingen. Ook een septische put (voor de afvoerleiding van toiletten) is verplicht.

Watermaatschappij FARYS moet de aansluitingswerken op de openbare riolering in de straat uitvoeren. Het is zeer belangrijk dat dit gebeurt voor aanvang van de private rioleringswerken.

Nadien moet u de gescheiden leidingen aansluiten op de geplaatste toezichtputten:

  • Het deksel met aanduiding RWA is bestemd voor de overloopleiding van de regenwaterleiding.
  • Het deksel met aanduiding DWA is bestemd voor de afvalwaterleiding.

Procedure

U vraagt de aansluiting aan voor de werken aan uw gebouw van start gaan. Dat kan via de website van Farys. Indien u vragen hebt of meer informatie wenst, kan u bij de technische dienst terecht. 

Deel deze pagina

dinsdag 21 november 2023