Aftrap Generatie Rookvrij

Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 19 april werd ook de aftrap gegeven van 'Generatie Rookvrij'.

Hiervoor werkt het lokaal bestuur samen met Logo Dender. Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Ons doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. We willen alle kinderen, geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook en tegen de verleiding om zelf te gaan roken. Zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en we in 2037, wanneer deze kinderen meerderjarig zijn, kunnen spreken over een eerste rookvrije generatie. Tegelijkertijd willen we rokers stimuleren om te stoppen met roken en hen effectieve hulp aanbieden bij hun stoppogingen.

U hebt misschien de bordjes van 'rookvrije zones' al opgemerkt aan GC De Pit. We willen zoveel mogelijk plaatsen rookvrij maken. In de eerste plaats sportterreinen, speelterreinen, schoolomgevingen e.d. Daarom zijn de zones afgebakend. Kinderen en jongeren spiegelen zich aan mensen waarnaar ze opkijken en kopiëren hun gedrag. Ook rookgedrag: zien roken doet roken. En wij vinden het belangrijk dat onze jeugd kan opgroeien in rookvrije omgevingen. Want rookvrij, dat is normaal. 

Meer informatie over Generatie Rookvrij kan u hier terugvinden.

Foto's van de Buitenspeeldag zijn hier terug te vinden. 

Gepubliceerd op donderdag 20 april 2023 10.30 u.