Algemene regelgeving

In het politiereglement van Buggenhout werd bepaald welke evenementen en/of activiteiten, op openbaar of privaat domein aangevraagd moeten worden via Eaglebe. Op deze manier zijn de gemeentelijke diensten, ordediensten (politie, brandweer...) ook op de hoogte en kunnen de nodige afwijkingen/vergunningen door het lokaal bestuur uitgereikt worden.

Mobiliteit

De organisator van een evenement of wedstrijd is steeds verantwoordelijk voor het correct plaatsen van alle signalisatie (nadar, verkeersborden...) zoals voorzien in de vergunning. Ook na het beëindigen van het evenement of wedstrijd is de organisator steeds verantwoordelijk voor het onmiddellijk wegnemen van de signalisatie.

De verkeersborden moeten worden voorzien conform de regelgeving. Alle getroffen buurtbewoners/handelspanden moeten vooraf met een bewonersbrief door de organisator in kennis worden gesteld van de tijdelijke wijziging. 

Bewaking

Veiligheid is een zeer belangrijk punt. Wanneer u een evenement organiseert, kan het zijn dat u security dient in te schakelen. U ontvangt een advies hierover nadat u uw aanvraag ingediend hebt. Maar hoe begint u daaraan en wat moet u precies doen?

Indien het om een privé-initiatief gaat, bent u steeds verplicht om te werken met een erkende firma. Gaat het om een evenement georganiseerd door een vereniging? Dan zijn er twee scenario's:

 • u verwacht meer dan 500 bezoekers: u bent verplicht om met een erkende firma te werken (1 per 250 personen).
 • u verwacht minder dan 500 bezoekers: indien u security moet inschakelen, kan u gebruik maken van vrijwilligers. Deze personen moeten een band hebben met de vereniging, ouder zijn dan 18 jaar en mogen geen lid van politie, inlichtingendienst... zijn. U dient hiervoor toestemming te vragen aan de burgermeester. Dat doet u door een aanvraag in te dienen via IkOrganiseer.

Evenementen met meer dan 1500 bezoekers: medische risicoanalyse

Als u een evenement organiseert waarop u meer dan 1500 bezoekers verwacht, moet u nagaan of u een medische hulppost moet voorzien. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft u daarover advies via de vragenlijst MRAE (Medische RisicoAnalyse Evenementen). 

Hoe aanvragen?

 • Vul de vragenlijst MRAE in en stuur die ten laatste zes weken voor het event naar ikorganiseer@buggenhout.be
 • Onze verantwoordelijke kijkt de lijst na, doet de nodige aanvullingen en stuurt de lijst door naar de FOD Volksgezondheid. 

Verzekering bij evenementen

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • verplicht voor evenementen die uitgaan van een vzw of feitelijke vereniging (vraag na bij uw verzekeringsmaatschappij of de polis geldt voor uw evenement);
 • niet verplicht wanneer het evenement georganiseerd wordt door individuen, kleine feitelijke vereniging zonder vrijwilligers... MAAR toch zeer interessant om af te sluiten zodat u niet persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden indien er schade berokkend wordt aan een derde.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing:

 • verplicht voor elke zaal, de uitbater van de zaal dient deze af te sluiten (best controleren of dit gebeurd is);
 • verplicht af te sluiten door de organisator bij openluchtevenementen/ evenementen in tenten.

Schenken van alcohol en eten op evenementen

 • Wilt u alcoholische dranken (waaronder sterke dranken) schenken, lees dan de wetgeving en richtlijnen na op regels voor verkoop van alcohol.
 • Wilt u kooktoestellen op gas en/of elektriciteit, barbecue of andere warmtebronnen gebruiken, lees dan eerst de richtlijnen van de brandweer.
 • Vergeet niet de nodige veiligheidsattesten (gasdichtheid, vergunning FAVV...) op te vragen bij de door jullie aangestelde foodtruckuitbaters.

Deel deze pagina

dinsdag 18 juni 2024