Ambacht in de kijker

De nationale wedstrijd Ambacht in de kijker -opgestart in 2006 en ondersteund door de FOD-economie en diverse privé en publieke partners- wil de Belgische ambachtssector in de schijnwerpers zetten.

Zo willen zij de ambachten promoten bij het grote publiek én jongeren warm maken voor deze sector en de opleidingen. Een professionele jury, bestaande uit mensen van diverse achtergrond, verkiest jaarlijks 10 laureaten tot ‘ambassadeurs van de sector’.

Deze ambachtsmannen en vrouwen zijn elk op hun beurt een geslaagd voorbeeld op alle vlakken: zowel wat betreft de kwaliteit en originaliteit van hun product, als voor hun afgelegde traject, maar ook op het vlak van hun management en hun marketing.

Daarnaast heb u de kans om ambachtslui te steunen via het online platform van ambacht in de kijker. Als burger kan u waardebonnen aanschaffen en als ambachtsman -of vrouw kan u zich registreren en deel uitmaken van de ambachtenlijst. Dat kan via deze link.

Meer informatie is terug te vinden op www.ambachtindekijker.com.

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020 11 u.