Archiefdocumenten raadplegen

Lokaal Bestuur Buggenhout doet samen met vijf andere gemeenten uit de regio een beroep op een intergemeentelijk archivaris van Dijk92. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage krijgt elk bestuur ondersteuning en expertise op vlak van archief beheer en -zorg.

De archivaris stelde in samenspraak met de diensten een archief- en bezoekersreglement op dat het personeel en archiefbezoekers wegwijs maakt in het archief en de wetgeving waaraan het onderworpen is. Het archief is enkel toegankelijk na afspraak.

Procedure

  • Raadpleging van het gemeente- en OCMW-archief is gratis en kan enkel na afspraak. Contacteer hiervoor het onthaal.
  • De bezoeker meldt zich op het afgesproken tijdstip aan het onthaal in Het Gemeentehuis.
  • De bezoeker vult een onderzoeksverklaring in. Dit formulier dient louter ter identificatie van de burger: informatie hieruit wordt verzameld in overeenstemming met de privacywetgeving en wordt nooit aan derden overgemaakt.
  • De bezoeker registreert zich in het bezoekersregister. Bij herhaaldelijk bezoek volstaat het in- en uitschrijven in het bezoekersregister.
  • De bezoeker geeft op voorhand door welke stukken hij/zij graag wil raadplegen.
  • Raadpleging gebeurt in stilte en kan enkel in de daarvoor voorziene ruimte of toegewezen plaats.

Uitzonderingen

Voor vragen of opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters geldt een aparte procedure. 

Deel deze pagina

vrijdag 10 november 2023