Serviceflat en assistentiewoning

In een erkende assistentiewoning (vroegere benaming serviceflats) kunt u zelfstandig wonen. Tegelijk is het een woning die aangepast en veilig is: er zijn handgrepen in toilet en douche, er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen, ...

U kunt er, als u dat wil, een beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes waar u de andere bewoners kunt ontmoeten.

Het is dus een woning waar u zelfstandig woont en waar u kunt blijven wonen als het wat moeilijker gaat, mits ondersteuning vanuit de thuiszorg en eventuele mantelzorg. 

Een erkende assistentiewoning moet minstens voldoen aan de volgende eisen:

  • De woning is aangepast en volledig rolstoeltoegankelijk: bredere gangen en deuropeningen, makkelijk bereikbare stopcontacten, geen drempels, een lift als er meerdere verdiepingen zijn, enzovoort.
  • Er is een woonassistent die kan helpen bij alle mogelijke problemen en vragen.
  • Er is de garantie op crisiszorg en overbruggingszorg (tijdelijke, aangepaste zorg): als er zich een noodsituatie voordoet, bent u er zeker van dat er onmiddellijk de nodige zorg wordt geboden.
  • Er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en er is een bewonersraad waar bewoners hun advies mogen geven over de werking.
  • In een assistentiewoning wordt 24u op 24u toezicht gegarandeerd (bijvoorbeeld door middel van een personenalarmsysteem), maar geen 24u op 24u zorg. De zorg in een assistentiewoning is deze die u zou ontvangen indien u thuis zou verblijven

Het OCMW Buggenhout verhuurt 54 assistentiewoningen op de campus Groenlaan die verdeeld zijn over drie gebouwen: Seniorama I, II en III.
Iedere flat of assistentiewoning bestaat uit een inkomhal, living, ingerichte keuken, badkamer en 1 slaapkamer.

Voorwaarden

U kunt nog zelfstandig wonen als u een beroep kunt doen op thuiszorg en op een permanentiedienst.

De woningen worden verhuurd aan alleenstaanden of koppels die ouder zijn dan 65 jaar.
Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking.

Procedure

De aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst gebeurt bij de maatschappelijk werker van de dienst ouderenzorg. Een inschrijving voor een assistentiewoning kan enkel gebeuren op afspraak. Bij het vrijkomen van een woning wordt deze toegewezen aan de kandidaat-huurder die het langst op de wachtlijst staat.

Bedrag

Seniorama I, gelegen aan de Lindedreef 4, omvat 8 kleinere flats en 12 grote flats.
De huurprijs voor een kleinere flat bedraagt 20,88 euro per dag, voor een grote flat 23,94 euro per dag.

Seniorama II, gelegen aan de Groenlaan 10, omvat 15 identieke flats met een huurprijs van 19,87 euro per dag.

Seniorama III, alsook gelegen aan de Groenlaan 10 (naast Seniorama II), omvat 19 identieke assistentiewoningen met een huurprijs van 28,15 euro per dag.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart

Deel deze pagina

woensdag 26 juli 2023