Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent. Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voor wie?

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van Belgische nationaliteit gratis opvragen bij uw Lokaal Bestuur op volgende manieren:

U kunt het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
  • uw eigen identiteitskaart.

Deel deze pagina

dinsdag 9 januari 2024