Attest van gezinssamenstelling

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voor wie?

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf (enkel voor uw eigen gezin)
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van gezinssamenstelling gratis opvragen bij uw Lokaal Bestuur op volgende manieren:

U kunt het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Uitzonderingen

De term “niet-verwant” zal voorkomen op het attest indien men feitelijk samenwoont of als er niet-verwanten op hetzelfde adres wonen.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
  • uw eigen identiteitskaart.

Deel deze pagina

dinsdag 9 januari 2024