Attest van leven

Met een levensbewijs toont u aan dat u nog in leven bent. Dit document hebt u soms nodig voor pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. 

Voor wie?

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van leven gratis opvragen bij uw Lokaal Bestuur op volgende manieren:

U kunt het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
  • uw eigen identiteitskaart.

Deel deze pagina

dinsdag 9 januari 2024