Attest van wettelijke samenwoning

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee u een woning deelt.

Voor wie?

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van wettelijke samenwoning gratis opvragen bij uw Lokaal Bestuur op volgende manieren:

U kunt het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart..

Deel deze pagina

dinsdag 9 januari 2024