Autoluwe woensdag

Buggenhout is dit jaar een serieuze uitdaging aangegaan. Niet alleen streven we de doelen van het burgemeestersconvenant na, wij zijn ook van plan om van Buggenhout een echte bos –en fietsgemeente te maken.

En wie kan er nu beter het voorbeeld geven dan onze eigen jeugd? Kleuterschool Sint-Jozef in Opdorp heeft al enige tijd de gewoonte om op woensdag met de fiets of te voet richting schoolpoort te trekken. De auto wordt verbannen en aan de ouders wordt duidelijk gecommuniceerd dat die dag koning fiets de baas is. Leuke alternatieven zoals een step of te voet worden warm onthaald.

Lokaal bestuur Buggenhout hecht veel belang aan een verkeersveilige schoolomgeving. Dit initiatief is een stap in de goede richting en daarom lanceren we op woensdag 1 april de eerste autoluwe woensdag voor de scholen. Elke eerste woensdag van de maand roepen we de schoolgaande kinderen en het schoolpersoneel op om met de fiets naar school te gaan. De scholen kunnen dit initiatief invullen zoals ze zelf willen en eventueel extra lessen hieraan besteden of een ludieke actie. De volgende autoluwe woensdagen dit schooljaar vinden plaats op 6 mei en op 3 juni.

Gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2020 14.20 u.