Beleidsplan ruimte

De inrichting van straten en pleinen, de manier waarop we bouwen, de inplanting van nieuwe voorzieningen (zoals speelzones en sportinfrastructuur) of ingrepen in het landschap bepalen mee het uitzicht van onze gemeente. Vandaag hebben Buggenhout centrum, Opdorp, Opstal en Briel nog een duidelijke, herkenbare identiteit. In de toekomst zal het klimaat, de bevolking, … veranderen. Dat zal ook zijn effect hebben op de ruimte. 

Om de ruimtelijke inrichting van onze kernen en de open ruimte in de toekomst in de juiste richting te sturen maakt het lokaal bestuur een Beleidsplan Ruimte op. Het zal bijvoorbeeld vastleggen waar en hoe er nog gebouwd kan worden, concrete inrichtingsvoorstellen doen om onze dorpskernen levendig te houden en aangeven wat er beschermd moet worden om de identiteit van Buggenhout te bewaren. Dit plan vervangt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat aan herziening toe is. Op basis van het plan zullen toekomstige projecten starten, vergunningen beoordeeld worden en private initiatieven ondersteuning krijgen. Het Beleidsplan Ruimte is dus een belangrijk document en instrument. 

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte doen we in een aantal stappen. In een eerste stap willen we een goed beeld opmaken van hoe iedereen naar Buggenhout vandaag kijkt. Waarom is het fijn om in Buggenhout te wonen en te werken? Welke plaatsen in Buggenhout zijn aangenaam? Welke plaatsen moeten aangepakt worden? Wat zijn de ruimtelijke uitdagingen? In een tweede stap zoeken we samen naar mogelijke ingrepen en acties om het wonen, leven en werken in Buggenhout nog aangenamer te maken. Op basis hiervan maken we een ruimtelijke toekomstvisie en verkennen we in de derde stap concrete voorstellen voor acties.