Beroepskaart voor vreemdelingen

Als u als buitenlandse onderdaan een zelfstandige beroepsactiviteit wilt uitoefenen in het Vlaamse Gewest, hebt u daar een beroepskaart voor nodig.

Voorwaarden

De beroepskaart is verplicht als u niet de Belgische nationaliteit hebt en in het Vlaamse Gewest een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, ongeacht de duur van uw activiteit in België.

U hebt geen beroepskaart nodig als u onderdaan bent van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER: de landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of van Zwitserland. Daarnaast zijn nog heel wat andere categorieën van buitenlanders vrijgesteld van de verplichting een beroepskaart te hebben.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën van zelfstandige beroepsactiviteiten waarvoor u een beroepskaart kunt aanvragen:

 • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde (klassieke onderneming)
 • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde
 • zelfstandige beroepsactiviteit met sportieve, culturele of artistieke meerwaarde.

De categorie van activiteiten die u uitvoert, bepaalt de geldigheidsduur van uw beroepskaart:

Procedure

Hoe een eerste beroepskaart aanvragen (sinds 1 januari 2022).

Hoe een beroepskaart van voor 1 januari 2022 hernieuwen, wijzigen of vervangen.

Als u als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dient u een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als u in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als u over een geldig verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een 'attest van immatriculatie model A'
  • een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).

Als u om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kunt u de aanvraag indienen

 • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
 • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Bedrag

Aan de beroepskaart zijn kosten verbonden, zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing en wijziging ervan.

Deel deze pagina

dinsdag 11 januari 2022