Borgstelling

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dat aan de kinderen gevraagd.

Als niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het lokaal bestuur, waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname, een betalingsverbintenis vragen. Dat is een verklaring waarbij het lokaal bestuur zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voor wie?

Een borgstelling kan aangevraagdĀ worden door de opgenomen persoon, een familielid of door het woonzorgcentrum.

Procedure

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zult in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Als er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Wat meebrengen

  • recente inkomensattesten (pensioen, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, ...).
  • recente afschriften van zicht - en spaarrekeningen.
  • recente facturen van het woonzorgcentrum.

Deel deze pagina

dinsdag 17 oktober 2023