Brandveiligheidsattest voor horeca-uitbaters

Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak een positief brandveiligheidsattest hebben. U hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

Het is verboden om een nieuwe publiek toegankelijke inrichting open te stellen voor het publiek zolang de exploitant niet beschikt over een brandveiligheidsattest.

Voorwaarden

De uitbater moet een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen bij een van volgende wijzigingen:

  • exploitatie of exploitant
  • transformatie of transformatiewerken
  • vernieuwing van de binneninrichting
  • wijziging van de netto-oppervlakte
  • bestemmingswijziging
  • wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Procedure

Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd aan de burgemeester d.m.v. het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt door de aanvrager aangetekend verstuurd aan het gemeentebestuur van Buggenhout, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout, of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

De burgemeester neemt zijn beslissing op grond van het advies van de brandweer.

Het besluit van de burgemeester wordt aangetekend opgestuurd aan de aanvrager.

Bij gebrek aan betekening van het besluit van de burgemeester binnen de 120 dagen aan de aanvrager, te rekenen vanaf de dag van verzending van het meldingsformulier door de aanvrager, wordt het exploitatieverbod van de nieuwe publiek toegankelijke inrichting opgeschort tot op de dag dat de beslissing van de burgemeester wordt betekend aan de aanvrager.

Regelgeving

Hoofdstuk 4 van het gemeentelijk politiereglement

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021