Budgethulp

Wanneer u kampt met schulden, kan u een beroep doen op de sociale dienst. We zoeken samen met u naar een mogelijkheid om opnieuw financieel evenwicht te bereiken. De maatschappelijk werker zal samen met u bekijken welke optie het beste is voor u.

Eenvoudige bemiddeling

U bekijkt samen met een maatschappelijk werker of er een afbetalingsplan opgemaakt kan worden, bv. bij de belastingen of de energieleverancier. Schuldbemiddeling betekent dat de sociale dienst bemiddelt bij de schuldeisers voor een regeling. 

Budgetbeheer

De sociale dienst neemt tijdelijk het effectieve beheer van uw inkomsten en uitgaven over. Er wordt een budget- en afnamerekening geopend waarop de sociale dienst een volmacht heeft. Op deze rekening wordt uw volledig inkomen gestort. U ontvangt een maandelijks of wekelijks leefgeld, waarmee u in uw onderhoud kan voorzien. De rest van uw inkomen zal door de maatschappelijk werker worden aangewend om uw schulden af te betalen op een redelijke termijn. Indien er geen schulden (meer) zijn, kan ook een reserve worden opgebouwd op een spaarrekening.

Collectieve schuldenregeling

Als de schuldenlast zo groot is dat de sociale dienst geen realistisch afbetalingsschema kan opstellen, kan de collectieve schuldenregeling een uitkomst bieden. Dat is een gerechtelijke procedure die met een verzoekschrift moet aangevraagd worden. De sociale dienst maakt u hierin wegwijs en legt uit hoe u dit verzoekschrift moet indienen bij de rechtbank. Opgelet! De sociale dienst maakt zelf geen verzoekschriften op. 

Procedure

U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Wanneer u voor het eerst een beroep doet op het lokaal bestuur zal de maatschappelijk werker nagaan welke hulpverlening het meest gepast is voor uw situatie.

Wat meebrengen

  • overzicht inkomsten (loonbrieven, attesten uitkeringen, ...)
  • overzicht vaste kosten (aflossingstabel leningen, huurcontract, contracten energieleveranciers, kosten telefonie/internet, verzekeringen, ...)
  • overzicht schulden (facturen, aanmaningen, ...)
  • rekeninguittreksels
  • Identiteitskaart

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023