Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

De buitenschoolse kinderopvang, ook IBO genoemd (Initiatief voor buitenschoolse kinderopvang), vindt u op drie locaties:

  • IBO Mallejan (GC De Pit)
  • IBO De Kom,Ma (Orangerie)
  • IBO Schanulleken (Molenstraat)

Bedrag

Tienuurtje, vieruurtje en één drankje tijdens het middageten worden apart aangerekend aan 0,40 euro/stuk. De ouderbijdrage dekt voor het overige het geheel van de verblijfkosten.

Gewone schooldagen: 1,10 euro per begonnen half uur.
Woensdagnamiddag: 1,10 euro per begonnen half uur, met een maximum van 7 euro.
Schoolvrije en vakantiedagen:
· minder dan 3 uren: 4,59 euro
· tussen 3 uren en minder dan 6 uren: 6,90 euro
· vanaf 6 uren: 11,00 euro

De uren worden gerekend vanaf de aankomst in de opvang tot het moment dat het kind de opvang verlaat. Bij opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, op éénzelfde dag, wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Bij laattijdig afhalen van de kinderen wordt een forfaitair bedrag van 10 euro aangerekend. Na een derde keer laattijdig afhalen kan een uitsluiting volgen.

Uitzonderingen

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben kan een sociaal tarief aangevraagd worden. U kunt bij de leidinggevende vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

Deel deze pagina

woensdag 8 november 2023