Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een unieke bottom-upbeweging die een groot aantal lokale en regionale autoriteiten heeft kunnen bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van investeringen op maatregelen voor mitigatie van klimaatverandering (2008).

In 2014 werd, voortbouwend op het succes van het Burgemeestersconvenant, het "Mayors Adapt"-initiatief geïntroduceerd; het berustte op hetzelfde governancemodel en nodigde steden uit politieke verbintenissen aan te gaan en maatregelen te nemen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Eind 2015 werden de initiatieven samengevoegd in het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waarin de EU 2030-doelstellingen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering werden overgenomen.

Lokaal bestuur Buggenhout heeft het burgemeestersconvenant getekend en gaat een engagement aan om tegen 2030 40% minder CO² uit te stoten.

Deel deze pagina

vrijdag 17 januari 2020