Buurtfeest

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een feestcheque aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren. Commerciële activiteiten, activiteiten met winstoogmerk en privéfeesten komen niet in aanmerking voor een toelage.

Voorwaarden

Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van Buggenhout die behoren tot de doelgroep van het feest. Elke straat of buurt kan slechts één keer per kalenderjaar een toelage bekomen.

De aanvraag moet gericht worden aan het lokaal bestuur, en omvat:

  • naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers;
  • plaats en datum van activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep.

Bedrag

Het toelagebedrag voor straat- of buurtfeesten is vastgesteld op 100 euro. De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Deel deze pagina

dinsdag 18 juni 2024